• Küflenmeyi önlemek için demir ve çelik üzerine uygulanan madde
  • 9589
  • 0

  Küflenmeyi önlemek için demir ve çelik üzerine uygulanan madde

  Demir, çelik ve diğer maddeler zamanla havada ve suda bulunan oksijen atomu ile kimyasal tepkimeye girerek oksitlenir. Demir üzerinde oluşan oksitlenmeye pas, çelik üzerinde oluşan oksidasyona ise korozyon adı verilir. Bu oluşumlar meydana gelirken küflenme, yağlanma, ve benzeri tabakalarda oluşabilmektedir. Son günlerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi ise “Küflenmeyi önlemek için demir ve çelik

 • Paslanmadan Korunma Yöntemleri Nelerdir
  • 3359
  • 2

  Paslanmadan Korunma Yöntemleri Nelerdir

  Pas, demir ile oksijen atomunun kimyasal tepkimeye girmesi sonucu oluşan demiroksit iyonlarına verilen isimdir. Yani demirde oluşan oksitlenmeye pas ismi verilir. Diğer metallerde (örneğin bakır, aliminyum, pirinç) oluşan oksitlenme ise korozyon olarak tanımlanır. Paslanma aslında hızı düşük olan bir kimyasal yanma tepkimesidir. Yani paslanma meydana gelirken fark edilemeyecek şekilde de ısı meydana çıkar. 4Fe +

Özkimsan Endüstri Kimyasalları © Copyright 2016